حمایت هواداران مجاهدین خلق در ونکور از درخواست دادستان سوئد “اجرای اشد مجازات برای دژخیم حمید نوری”

Share

 

 

Share