گرامیداشت روز کارگر و همبستگی ایرانیان آزاده با اعتراضات کارگران ایران در شهرهای تورنتو و مونترال

Share

 

روز شنبه 10اردیبهشت 1401 برابر با 30 آوریل 2022 هواداران مجاهدین خلق ایران در شهرهای تورنتو و مونترال  کانادا طی تظاهرات هایشان  حمایت و پشتیبانی خود را از مبارزه .کارگران ایران برای احقاق حقوقشان و فعالیت های کانون های شورشی برای سرنگونی رژیم ابراز کردند

مونترال

 

Share