کانادا هایی ها : ایمنی و امنیت باید در اولویت کانادا قرار گیرد – لغو بازی ایران و کانادا

Share

 

 

طبق آخرین اخبار مماشا تگران و لابی‌های مقیم کانادا برای برگزاری یک مسابقه فوتبال، از تیم فوتبال ایران دعوت کرده‌اند. همراه این تیم دزدان و غارتگران و اعضای سپاه تروریستی هم به کانادا می‌آیند. می دانیم که فوتبال در ایران در اختیار و تحت سلطه سپاه پاسداران است. درحالیکه هنوز رژیم پاسخی به جنایت سقوط هواپیمای اوکراینی نداده، این اقدام فقط شستن دستهای خونین رژیم توسط حامیان رژیم در کاناداست.
انجمن ایران دمکراتیک کانادا در اعتراض به این اقدام، یک توفان توئیتری برای روز پنجشنبه اعلام کرده که توسط همه آزادیخواهان و یاران  مقاومت حمایت و پشتیبانی شود.

Share