مسعود رجوی : انحلال سپاه پاسداران خواست مردم و مقاومت ایران و فرزندان ایران با آتش چنین خواهند کرد

Share

مسعود رجوی- ۳ خرداد ۱۴۰۱ 

 

 

Share