سخنرانی شخصیتهای کانادایی در کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی،جودی اسگرو ، وین ایستر، الکسی برونل دوسب و جمیزبزن

Share

 

جودی اسگرو وزیر مهاجرت کانادا (۲۰۰۵) رئیس کمیتهٔ تجارت بین‌المللی پارلمان

مردم ایران از جامعه جهانی می خواهند که در کنار آنها بایستند و به خواست آنها برای ایرانی آزاد و عاری از هر گونه دیکتاتوری چه دیکتاتوری مذهبی کنونی و چه دیکتاتوری تک حزبی شاه احترام بگذارند

گزارشها از داخل ایران نشان می‌دهد که جوانان و زنان به‌طور گسترده به کانونهای شورشی مجاهدین خلق می‌پیوندند و جان خود را به خطر می‌اندازند تا فضای ترس در جامعه را بشکنند و راه قیام را هر چه بیشتر هموار کنند.

وین ایستر، وزیر پیشین کشاورزی کانادا

بازدید از موزه بسیار تکان‌دهنده بود این تصاویر و احساساتی که در آن موزه به نمایش گذاشته شده بود. چیزی است که جهان باید از فاجعه و نقض حقوق‌بشر که در ایران تحت حاکمیت آخوندها

در حال وقوع است مطلع شود

الکسی بروئل دوسپ، نماینده پارلمان کانادا

خانم رئیس‌جمهور، هنگام خروج از موزه بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بودم این دیدار به همه ما که در اینجا حضور داریم این قطعیت را داد که ما در سمت درست تاریخ قرار داریم. اکنون به قطعیت رسیده‌ایم که مبارزه شما به پیروزی خواهد انجامید.

جیمز بزن نماینده پارلمان کانادا

برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی برای یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت این امید را می‌دهد که آینده ایران روشن است. غرب باید استمالت از آخوندها را کنار بگذارد

 

Share