گرامیداشت دومین سالگرد شهادت نوید شورشگر در شهرهای تورنتو و اتاوا توسط اشراف نشانان

Share

روز شنبه 19 شهریور برابر با 10 سپتامبر 2022 یاران مقاومت و اشرف نشانان در شهرهای اتاوا و تورنتو دومین سالگرد شهادت نوید شورشگر طی آکسیون هایی گرامی داشتند

گرامی‌داشت سالگرد شهادت نوید افکاری در برلین - 10

 

اتاوا 

 

Share