مسعود رجوی-۱۱ مهر ۱۴۰۱ ـ خامنه ای آب در هاون می‌کوبد و برای نیروها و دستگاه‌های زهوار در رفتة ولایت شن می‌پزد!

Share

مسعود رجوی-۱۱ مهر ۱۴۰۱

خامنه‌ای آب در هاون می‌کوبد

و برای نیروها و دستگاههای زهوار در رفتهٔ ولایت شن می‌پزد!

در هجدهمین روز قیام که ایران سراسر شعله‌ور است، خلیفهٔ ارتجاع ظاهر شده تا با دستور سرکوبِ هر چه بیشتر، بخت خود را در مهار کردن اوضاع بیازماید.

اما هیهات که انقلاب دمکراتیک نوین ایران مهارپذیر نیست و بر سر راه خود هر مانعی را هر چند سخت و سنگین کنار می‌زند. شاه هم گمان می‌کرد که با آوردن ازهاری و تانک‌هایش به خیابان، بر انقلاب ضدسلطنتی چیره خواهد شد اما نتیجهٔ معکوس گرفت. سرانجام پای پلکان هواپیما اعلام بریدگی کرد و گفت احساس خستگی می‌کند و احتیاج به استراحت دارد! با پول‌های کلان از دست ملت گریخت.

اکنون پس از شاه، نوبت شیخ درمانده است که در آخر خط، در برابر حکم تاریخ قرار گرفته است. خامنه‌ای بیهوده آب در هاون می‌کوبد و برای نیروها و دستگاههای زهوار در رفتهٔ ولایت شن می‌پزد!

باز هم مانند آبان۹۸ با قرار دادن بقایای شاه و ساواک در کنار مجاهدین، مذبوحانه تلاش می‌کند با مخدوش کردن مرزهای جبهه خلق و ضدخلق، گذشته را با آینده درهم آمیزد تا به‌نفع حال (یعنی حاکمیت شیخ) تمام شود. اما زمان و عقربه‌های ساعت به عقب برنمی‌گردد.

خامنه‌ای این یکی را درست می‌گوید که اصل دعوا بر سر حجاب نیست. بر سر تمامیت رژیم ولایت فقیه است. آری، بر سر انقلاب و سرنگونی است. بر سر آزادی و دیکتاتوری است.

این خمینی و فاشیسم دینی بود که از روز اول، مرزبندی را بین با حجاب و بی‌حجاب و با دین و بی‌دین و اسلام و غیراسلام قرار داد. از نظر ما دعوای اصلی بر سر آزادی و حاکمیت و رأی جمهور مردم بوده و هست و خواهد بود.

۱-اگر خلیفهٔ ارتجاع با خط و نشان کشیدنهای امروزش، قصد ادامه و تشدید جنگ و سرکوب با ملت ایران دارد، در چهل و دومین سال سرخ‌فام مقاومت، پس از آن همه شکنجه و اعدام و قتل‌عام و بمباران، از جانب خلق اسیرمان صدباره تکرار می‌کنیم: ما زن و مرد جنگیم. این گوی و این میدان.

۲-گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم که رژیم هر سال و هر بار باید شانس بیاورد تا سرنگون نشود. اما برای ما یکبار کافیست. مانند مورچه‌ای که جلو چشم امیر تیمور ۷۰بار از دیوارِ سخت، بالا رفت تا سرانجام یک بار عبور کرد.

۳- روزگار خاموشی پس از آن کودتای سیاه ضدفرهنگی در دانشگاهها به پایان رسیده و اکنون هر دانشگاه به یک کانون شعله‌ور شورش و انقلاب تبدیل شده است. رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران در آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۸ گفت: هر مدرسه را یک کانون شورشی، هر دانشکده را یک کانون شورشی و هر شهر ایران را یک شهر شورشی کنید. خوشا که اکنون، گام به گام، چنین می‌شود.

۴-کانون‌ها و شهرها و مناطق شورشی، از زاهدان در قلب سیستان و بلوچستان تا سنندج و کردستان، به‌گفته خامنه‌ای از ”شمال‌غرب و جنوب‌شرق“، دیگر از پا نمی‌نشینند و سر بازایستادن ندارند. از شمال‌شرق تا جنوب‌غرب هم گسترش پیدا می‌کنند. سلام بر تهران که شورشی‌ترین شهر جهان است.

انقلاب دمکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود

Share