ملیسا لنسمن در کنفرانس روز جهانی زن: رهبریت انقلاب توسط زنان – ما از دولت کانادا میخواهیم سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد

Share

ملیسا لنسمن معاون حزب محافظه‌کار کانادا، نمایندهٔ پارلمان

این انقلاب توسط زنان رهبری شده است

ما از دولت کانادا می‌خواهیم که بالاخره کار درست را انجام دهد و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد

ملیسا لنسمن معاون حزب محافظه‌کار کانادا، نمایندهٔ پارلمان

سلام، من ملیسا لنسمن، نمایندهٔ پارلمان از تورنهیل کانادا و معاون رهبر اپوزیسیون رسمی کانادا هستم. بخشی از حزب محافظه‌کار، که از ابتدای این انقلاب با شما بوده و به پیش تاخته است. و اکنون این انقلاب شش ماه بعد از شروعش هم‌چنان قوی ادامه دارد. و ما تا پایان، تا زمان تحقق یک ایران آزاد در کنار شما خواهیم بود. این انقلاب توسط زنان رهبری شده است.

دیکتاتورهایی که ایران را ویران کرده‌اند، جهان را به مکان خطرناک‌تری تبدیل کرده‌اند. ما هم‌چنان در کنار شما خواهیم ایستاد و از دولت کانادا می‌خواهیم که بالاخره کار درست را انجام دهد و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد و از گسترش نفوذ این آخوندها در سراسر جهان و تبدیل جهان به مکان خطرناک‌تری جلوگیری کند. ما در کنار کسانی که در این انقلاب برای یک ایران آزاد، آینده‌یی بهتر برای زنان، برای مردان، برای جوانان می‌جنگند خواهیم ایستاد. ما برای آینده ایران که به ارزش‌های آزادی، دموکراسی و حکومت قانون پایبند است، ایستاده‌ایم.

Share