شهرام گلستانه :معمای کمک رژیم به روسیه در جنگ اوکراین چیست

Share

گفتگو با شهرام گلستانه، رئیس انجمن ایران دموکراتیک در کانادا

وال استریت ژورنال گزارش داد که ایران برای کمک به حمله به اوکراین از دریای خزر مهمات به روسیه می‌فرستد. چرا رژیم اینکار را می کند؟ مگر این اقدام باعث انزوای بیشتر آن نشده؟

 

Share