آکسیون اشرف نشانان و هواداران مفاومت درشهر مونترال کانادا درمحکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران – ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

آکسیون اشرف نشانان و هواداران مفاومت درشهر مونترال کانادا درمحکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران - ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶
Share

روز یکشنبه ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶ اشرف نشانان و هواداران مفاومت در محل میدان فیلیپ در مرکز شهر مونترال ، کانادا  اقدام به برگزاری یک آکسیون اعتراضی نمودند ، شرکت کنندگان نقض گسترده حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها را محکوم کردند. هواداران مقاومت خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده  و همچنین جوامع بین المللی  که مسیولیت حفاظت مجاهدان آزادی را بعهده دارند  را  به جدیت و قاطعیت در امر محافظت ازاین مجاهدین آزادی فراخان دادند.

 

 

Share