وخامت حال زندانی سیاسی اسماعیل عبدی

Share

اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی فرهنگیان-آرشیو

 بنا‌ به گزارشهای دریافتی حال اسماعیل عبدی زندانی سیاسی بند 350اوین به‌دلیل  27روز اعتصاب‌غذا وخیم است. به‌دلیل افت فشار و درد شدید کلیه وی با آمبولانس به بهداری زندان منتقل گردید. این در حالی است که گفته شده اسماعیل عبدی باید به بیمارستان خارج زندان اعزام شود و تحت مراقبت و درمان قرار بگیرد، اما مزدوران سپاه و دادستانی رژیم اجازه اعزام این معلم زندانی را نداده و گفته‌اند که وی باید در بهداری زندان درمان شود.
Share