تظاهرات حامیان مقاومت به مناسبت گرامیداشت چهارم خرداد و محکوم کردن موج اعدامهای جنایتکارانه جدید در ایران – درمونترال ، کانادا – یکشنبه ۷ خرداد + عکس

Share

روز 28  مه هواداران مقاومت و ایرانیان آزاده در محل میدان فیلیپ در مرکز شهر مونترال ، کانادا آکسیونی در اعتراض به نقض حقوق بشر و اعدامهای بی وقفه برگزار کردند. ایرانیان آزاده ضمن محکوم کردن موج اعدامهای جنایتکارانه جدید که تنها ظرف 5 روز بعد از انتخابات نمایشی رژیم 18 قربانی گرفت، سراب میانه روی آخوند شیاد روحانی را محکوم و خواستار حمایت از تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران شدند.

تظاهر کنندگان همچنین فرا رسیدن چهارم خرداد ( سالگرد شهادت بنیانگذاران و دو تن از اعضای مرکزیت  سازمان مچاهدین خلق) را گرامی داشتند

Share