رئیس جمهور برگزیده مقاومت: تیک تاک تحویل سال، صدای پای قیام‌‌کنندگان برای سرنگونی استبداد مذهبی

March 22, 2021 EditorM 0
Share

هموطنان عزیز! مادران و پدران شهیدان! دلیران کانون‌های شورشی! شورشگرانی که برپایی قیام‌ها را اراده کرده‌اید! توده‌های بی‌تاب و مشتاق آزادی در شهرهای شورشی! نوروز […]

Share