مسعود رجوی: جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف که مظاهر آن مجاهدین «سرموضع» هستند گواه پیروزی محتوم بهاران آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران است

June 3, 2023 EditorM 0
Share

۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین و دو تن از اعضای مرکزیت سازمان به دستور شاه خائن توسط جلادان دیکتاتوری سلطنتی تیرباران برزگران آزادی و انقلاب […]

Share

وزیر خارجه کانادا: مردم ایران برای محافظت از حقوق انسانی خودشان می‌جنگند – تحریم‌های جدید کانادا علیه رژیم ایران

March 30, 2023 EditorM 0
Share

 خارجه کانادا به گزارش رویترز کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم ایران به‌دلیل اعتراضات و هواپیماهای بدون سرنشین اعمال می‌کند. دولت کانادا روز دوشنبه ۷فروردین اعلام کرد […]

Share