انتخاب هولان مسئول هیات کانادا در شورای انرژی هسته ای بعنوان رئیس جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

September 29, 2020 jhaleh16 0
Share

هایدی آلبرتا هولان سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۷مهر نوشت: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اخذ رأی شفاهی سفیر هایدی آلبرتا هولان را […]

Share