تورنتو : دعوت به تجمع و همبستگی با قیام مردم همراه با نمایشگاه شهدای قیام ایران در روز جمعه 30 سپتامبر

Share

برای ایران آزاد و همبستگی با قیام کنند گان دلاور و محکومیت رژیم ضد بشرآخوندی در میدان مل لستمن روز جمعه   در ساعت 6 بعد از ظهر گرد هم می آییم

 

 

 

Share