مصاحبه تلویزیون ایران آزادی با شهرام گلستانه : حکم دادگاه عالی آنتاریو- چشم انداز روند پرونده قربانیان هواپیمای اوکراینی

January 6, 2022 EditorM 0
Share

  تلویزیون ایران آزادی طی مصاحبه ای با آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دمکراتیک در بارها روند پرونده قربانیان هواپیمای اوکراینی –  نتیجه اولتیماتوم […]

Share

معرفی برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۱ – دیوید کارد متولد کانادا یکی از برندگان با اخذ نیمی از جایزه مذکور

October 17, 2021 EditorM 0
Share

برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۱ آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه دیوید کارد متولد کانادا از دانشگاه کالیفرنیا، جوشا انگریست متولد آمریکا از مؤسسه فناوری ماساچوست و گویدو ایمبنس متولد […]

Share