قیام ایران ـ شماره ۵۲ ـ وحشت خامنه ای و رژیم از خشم مردم و انزجار بین المللی از جنایت علیه بشریت

Share

ولی فقیه ارتجاع وحشت زده از خشم فزاینده مردم و اوج گیری انزجار و محکومیت های بین المللی به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت، مذبوحانه در صدد است چنین وانمود کند که این شهیدان توسط افراد نفوذی و گروه های معاند کشته شده اند.

پاسدار جنایتکار، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، که اظهاراتش روز ۲۱ آذر از تلویزیون رژیم و خبرگزاری حکومتی ایرنا پخش شد، وقیحانه مدعی شد، «افرادی نفودی این اقدامها را انجام دادند» و گفت «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستانهای تهران در هیچیک از تجمعهای اعتراضی حضور نداشته اند و به صورت مشکوک با سلاحهای سرد و گرم غیر سازمانی کشته شده اند لذا اجرای پروژه کشته سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است».

از سوی دیگر، در همین روز محمد جعفر منتظری، دادستان جنایتکار رژیم آخوندی، در دانشگاه فردوسی مشهد در اظهاراتی که توسط ایرنا منتشر شد، مدعی گردید، «شماری از جانباختگان اخیر با گلوله‌هایی خاص کشته شده‌اند. در “میدان هفتاد و دو تن” قم از یک پژو ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص کشف و ضبط شد که تعدادی از مردم با گلوله خاص این سلاحها کشته شده‌اند»( خبرگزاری ایرنا).

روز قبل از آن محمود واعظی، رییس دفتر روحانی، برای توجیه کشتار مردم بی دفاع توسط سپاه در ماهشهر، بیشرمانه مدعی شد «عده ای مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی می کردند… در ماهشهر و عسلویه اینها سنگربندی کرده بودند و اسلحه داشتند … عده ای از کشته ها هم توسط همین ها انجام شده است».

خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، تأکید کرد خامنه ای و رژیمش بیهوده تلاش می کنند گریبان خود را از آثار جنایت بزرگ علیه بشریت برهانند. این اراجیف هراس آلود هیچ کودکی را نمی فریبد و تنها خشم و انزجار عمومی را تشدید می کند آنهم در حالیکه شمار شهیدان بسا بیشتر از ۱۰۰۰ است و اسامی بیش از ۴۵۰ تن از آنان اعلام شده است.

وی افزود شورای امنیت ملل متحد باید کشتار آبان ماه، که یکی از هولناک ترین جنایات قرن بیست و یکم است، را جنایت علیه بشریت اعلام کند تا سردمداران رژیم در مقابل عدالت قرار گیرند. تشکیل هیات حقیقت یاب بین المللی و بازدید از زندانیان یک ضرورت مبرم است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ آذر ۱۳۹۸ (۱۳ دسامبر ۲۰۱۹)   

Share