قیام ایران – شماره ۵۳-انتشار اسامی ۲۵ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

Share

مان مجاهدین خلق ایران اسامی ۲۵ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را اعلام کرد.

به این ترتیب تا کنون اسامی ۴۵۷ تن از شهیدان سرفراز قیام منتشر شده است. شمار شهیدان قیام بسیار بیشتر از ۱۰۰۰ است که شمار زیادی از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در آن به چشم می خورند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شورای امنیت ملل متحد را به محکوم کردن این کشتار بزرگ فراخوند و خواستار اعزام یک هیأت حقیقت یاب برای بازدید از زندان ها و دستگیر شدگان شد. اقدام برای توقف جنایت علیه بشریت جزیی از فلسفه وجودی ملل متحد و شورای امنیت است. بی عملی در مقابل این قتل عام بیسابقه غیرقابل توجیه است و از سوی رژیم ایران چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی می شود.

اسامی ۲۵ تن دیگر از شهیدان به شرح زیر اعلام شد:
1.    قدس-تهران رضا اینانلو
2.    قدس-تهران حیدرعلی رمضان نژاد
3.    اهواز رضا تمیمی
4.    شیراز حمید فرهادی
5.    شیراز امیر پناهی
6.    شیراز نادر اسدی
7.    شیراز جمال قریشی
8.    شیراز محمد حسین حورنگ
9.    شیراز حسین حیدری
10.    کرمانشاه بهنام امیریان
11.    کرج مهدی حمیدی
12.    کرج رضا رحیمی
13.    کرج حسین دلفان
14.    کرج محسن چمن فر
15.    کرج علی بختیاری
16.    کرج رسول بختیاری
17.    کرج صادق بختیاری
18.    کرج علیرضا محمد زاده
19.    گرمسار حمید قباخلو
20.    گرمسار محمد امین الیکایی
21.    گرمسار کوروش شهلایی
22.    اندیمشک شهرام شکریان
23.    اندیمشک اکبر یعقوبی
24.    اندیمشک علی اسکندری
25.    خرم آباد سید مصطفی زارع زاده

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ آذر ۱۳۹۸(۱۳ دسامبر ۲۰۱۹

Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com