قیام ایران – شماره ۵۵ – شمار شهیدان قیام مردم ایران از ۱۵۰۰ تن بیشتر است

Share

  انتشار اسامی ۵۰۴ شهید

مریم رجوی: این کشتار تکان دهنده بدون تردید یکی از هولناک‌ترین جنایات قرن بیست و یکم است.
فراخوان به شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا: اقدام فوری برای توقف جنایت و سرکوب
آزادی دستگیرشدگان و اعزام هیأت تحقیق و بازدید از زندانهای رژیم

سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد تا کنون بیش از ۱۵۰۰ تن از شهیدان قیام مردم ایران را در شهرهای مختلف کشور ثبت کرده است. شمار شهیدان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰ و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن می باشد.

سازمان مجاهدین همچنین اسامی ۲۸ شهید دیگر قیام را منتشر کرد. به این ترتیب تا کنون اسامی ۵۰۴ تن از شهیدان قیام مردم ایران از ۵۶ شهر اعلام شده است. به گزارش شهود عینی که در آمار ۱۵۰۰ شهید محسوب نشده و در دست تحقیق است، صدها پیکر شهید در روزهای قیام وارد سردخانه بیمارستان نمازی شیراز شده و رژیم در این باره کماکان سکوت و مخفی‌کاری می‌کند تا حقایق پوشیده بماند.

برغم گذشت یک ماه از شروع قیام سراسری، رژیم آخوندی در وحشت از عواقب داخلی و بین المللی جنایت بزرگ علیه بشریت با تمام قوا تلاش می کند شمار شهیدان و اسامی آنها و شمار زندانیان را مخفی نگاه دارد. نیروهای سرکوبگر از تحویل اجساد شهیدان به خانواده‌ها خودداری می‌کنند. بسیاری از شهیدان مستقیماً از بیمارستانها یا از خیابان توسط پاسداران ربوده شده و در محل های نامعلومی دفن شده اند.
خانم مریم رجوی گفت: رژیم هنوز هم از تحویل اجساد شهیدان خودداری می‌کند و با وقاحتی مافوق تصور، پول گلوله و کشتن فرزندان ایران را از پدران و مادران آنها طلب می‌کند. این کشتار تکان‌دهنده بدون تردید یکی از هولناک‌ترین جنایات قرن بیست و یکم است و با هر معیاری یک جنایت بزرگ علیه بشریت به شمار می‌رود. فاشیسم دینی باید از جامعه بین المللی طرد شود.

خانم رجوی شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا را به اقدام فوری برای توقف سرکوب و جنایت علیه بشریت و آزادی دستگیر شدگان فراخواند و بار دیگر از ملل متحد خواستار تشکیل یک هیات بین المللی برای تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ و بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان گردید.
اسامی ۲۸ شهید دیگر قیام:
۱-تهران احمد مرادی
۲-تهران میثاق ملکی
۳-اسلامشهر-تهران محسن مظفری
۴-اسلامشهر-تهران حسین قاسمی
۵-رباط کریم-تهران حسین امینی
۶-شوشتر قاسم زغبی
۷-شوشتر عارف دلفی
۸-شوشتر جمال کعبی
۹-شوشتر عادل کعبی فرزه
۱۰-شوشتر علی کعبی
۱۱-شوشتر عدی کعبی
۱۲-شوشتر عمار زغبی
۱۳-شوشتر مهدی عگبی
۱۴-شوشتر یاس سلیمانی
۱۵-شوشتر میلاد سلیمانی
۱۶-اهواز هانی شهبازی
۱۷-شیراز جواد نکویی
۱۸-سنندج هیوا رحیمی
۱۹-سنندج مسعود امینی
۲۰-سنندج رضا صادقی
۲۱-سنندج سوران محمدی
۲۲-سنندج علی جواهری
۲۳-فردیس کرج حمید قائمی
۲۴-اراک مسعود صابری
۲۵-اصفهان مهدی سبزی
۲۶-اصفهان فرشید آفرین
۲۷-اصفهان محمد آرمان
۲۸-خرم آباد حسین پاپی

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ آذر ۱۳۹۸(۱۵دسامبر۲۰۱۹)

Share