دربیست و چهارمین همیاری ملی با سیمای آزادی، همراهی اشرف نشانهای کانادایی با قیام و کانون‌های شورشی + فیلم

Share

 

دربیست و چهارمین همیاری ملی با سیمای آزادی ،

 اشرف نشانهای کانادایی درشهر تورنتو با درود به مردم بپا خواسته و کانونهای شورشی  و ادای احترام به شهدای قیام  و که با نثار خون پاکشان پیام آور فردایی روشن و ایرانی آزاد و رها از دست رژیم آخوندی هستند  و با ادای  سوگند برای ادامه نبرد تا سرنگونی  همراه شدند.

 

 

Share