قیام ایران – شماره ۵۶- انتشار اسامی ۱۶ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

Share

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۱۶ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را اعلام کرد.

به این ترتیب تا کنون اسامی ۵۲۰ تن از شهیدان سرفراز قیام منتشر شده است. سازمان مجاهدین بیش از ۱۵۰۰ تن از شهیدان قیام ایران را در استانهای مختلف کشور ثبت کرده است. شمار شهیدان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰ و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن می باشد.
رژیم آخوندی در وحشت از عواقب جنایت بزرگ علیه بشریت با تمام قوا تلاش می کند شمار شهیدان و اسامی آنها و شمار زندانیان را مخفی نگاه دارد.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با تأکید بر این که این کشتار با هر معیاری یک جنایت بزرگ علیه بشریت محسوب میشود، شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا را به اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان فراخواند و بار دیگر از ملل متحد خواستار تشکیل یک هیات حقیقت یاب برای تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ و بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان گردید.
اسامی ۱۶ شهید دیگر قیام:
تهران پدرام شجاعی
تهران علی شیرمحمدی
تهران رامین دانا
تهران مهدی کار کایی
تهران مجید ملکی
تهران مجید غیب الهی
شهریار-تهران محمد عکاس
شهریار-تهران سلیمان رضایی
شهریار-تهران …داداشی
شهریار-تهران …حبیبی
ملاردتهران مهرزاد رضایی
خوزستان ایمان موسوی
شیراز مرتضی محمد زادگان
سنندج ارشاد رحمانیان
کرج بیتا خدادادی
خرم آباد ارشیا پیروزی

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ آذر ۱۳۹۸(۱۷دسامبر۲۰۱۹)

 

Share