کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک خواستار محکومیت اعدام مصطفی صالحی واعزام هیأت مستقل تحقیق برای بازدید از زندانهای ایران شد

Share

کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک

  • اعدام زندانی سیاسی مصطفی صالحی را به‌شدت محکوم می‌کنیم
  • خواستار اعزام هیأت مستقل تحقیق برای بازدید از زندانهای ایران هستیم

کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک روز ۱۵مرداد۹۹ در یک اطلاعیه فوری که توسط دیوید کیلگور وزیر پیشین در دولت کانادا صادر شده است، اعلام کرد: «اعدام زندانی سیاسی مصطفی صالحی از دستگیر شدگان قیام دیماه ۹۶ را به‌شدت محکوم می‌کنیم. مصطفی صالحی از دسترسی به وکیل محروم شد و اعدام وی با الگوی ناپدید شدنهای مشابه گذشته توسط قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی، عضو “کمیته‌های مرگ” در جریان اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ است. ما از سازمان ملل می‌خواهیم که رژیم ایران را برای این کشتار خودسرانه محکوم کند و تأکید می‌کنیم که بی‌عملی چراغ سبز به سران رژیم ایران برای اعدامهای بیشتر است. به‌منظور جلوگیری از وقوع جنایات بیشتر، سازمان ملل متحد باید یک هیأت تحقیق مستقل برای بازدید از زندانهای ایران و گفتگو با زندانیان بفرستد. ما خواستار اقدام برای نجات جان زندانیان سیاسی باقیمانده هستیم».

Share