تظاهرات یاران شورشگر و اشرف‌نشان در تورنتو و اتاوا با محکومیت اعدام وحشیانه شهید قیام‌آفرین مصطفی صالحی توسط قضاییه جلادان

Share

 

روز شنبه18 مرداد برابر با هشتم آگست  اشراف نشانان د ر تورنتو و اناوا تظاهراتی به حمایت از قیام آفرینان و اعتراض به اعدام مصطفی صالحی شهید قیام دی‌ماه ۹۶  برگزار کردند

 

اشرف‌نشانان در تورنتو طی تظاهراتی با در دست گرفتن تصاویر مصطفی صالحی شهید قیام‌آفرین، بر استمرار راه پرافتخار شهید قیام مصطفی صالحی گواهی دادند.

 

و همچنین اشراف نشانان در اتاوا  برعلیه اعدام شهید قیام مصطفی صالحی دست به اعتراض زدند

 

اتاوا :حمایت  ازکارگران معترض درایران و اعتراض به اعدام مصطفی صالحی در مقابل ساختمان پارلمان فدرال

 

 

 

 

 

 

 

 

Share