کانادا: رای ما سرنگونی برای ایران آزاد در روز جمعه 18 جون 2021

Share

بنا بر دعوت انجمن ایران دمکرانیک از یاران مقاومت در شهرهای تورنتو – اتاوا- مونتریال و ونکور  جهت بر گزاری آکسیون های اعتراضی به نمایش و  سیرک انتخاباتی سران  رژیم اخوندی در جمعه 18 جون 2021   

Share