No Image

February 11, 2020 EditorM 0
Share

اشرف‌نشانان و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران سالروز حماسه ۱۹بهمن ۱۳۶۰ و نیز سالگرد انقلاب ضدسلطنتی را در تورنتو گرامی داشتند.

Share

در صدف سی فروردین 1351

April 19, 2018 EditorM 0
Share

جامعه و مبارزه آیا قصه‌ی دریا قصه‌ی تکراری آمدن و برگشتن موجها است. نه! آمدن و رفتن موجها تکرار نیست. برآمدن و فرورفتن   خورشید هم تکرار نیست.  قصه صدفها هم تکرار […]

Share