بزرگداشت دو مشعل فروزان علیه کودتای 17 ژوئن – 30 خرداد – تاسیس ارتش آزادیبخش ملی – نفی شاه و شیخ در شهرهای تورنتو- اتاوا – ونکوور

Share

روزشنبه ۱۸ ژوئن برابر با 28 خرداد 1401 ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق ایران در شهرهای تورنتو – اتاوا و ونکووربا گردهمایی خود به مناسبت 17 ژوئن سالگرد کودتای ننگین وشکست خورده ارتجاع و استعمار ، سی خرداد روز شهدا و زندانیان سیاسی و تشکیل ارتش‌ آزادی بخش ملی ایران و همچنین بزرگداشت مشعل های فروزان، ندا حسنی و صدیقه مجاوری و تاکید برمرز بندی نه شاه و نه شیخ با برگزاری تظاهرات هایی حمایت خود از مقاومت اعلام داشتند

ونکوور

 

 

 

 

 

 

Share