بزرگداشت دو مشعل فروزان علیه کودتای 17 ژوئن – 30 خرداد – تاسیس ارتش آزادیبخش ملی – نفی شاه و شیخ در شهرهای تورنتو- اتاوا – ونکوور

June 21, 2022 EditorM 0
Share

روزشنبه ۱۸ ژوئن برابر با 28 خرداد 1401 ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق ایران در شهرهای تورنتو – اتاوا و ونکووربا گردهمایی خود به مناسبت […]

Share