مت جنرکس نماینده پارلمان کانادا خواهان نامگذاری سپاه در لیست تروریستی این کشور شد

Share

مت جنرکس نماینده پارلمان کانادا در یک پیام توئیتری پنجشنبه ۳۱شهریور با قیام مردم ایران اعلام همبستگی کرده و خواهان نامگذاری سپاه در لیست تروریستی این کشور شد.

مت جنرکس نماینده پارلمان کانادا نوشت:
این یکی دیگر از اقدامات وحشیانه دلخراش علیه زنان ایران است. ما در کنار مردم ایران هستیم که برای آزادی خود می‌جنگند.

دولت باید فوراً سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. الآن کار باید اتفاق بیفتد.

Share