مسعود رجوی: سرکردگان ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع باید در برابر عدالت قرار گیرند

Share

مسعود رجوی: سرکردگان ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع که مردم را به‌قتل‌عام و کشتار تهدید می‌کنند باید لیست‌گذاری و در برابر عدالت قرار بگیرند.

پرسنل مردمی ارتش باید با سلاحها و تجهیزات خود به مردم بپیوندند و حساب سرکردگان جنایتکار تحت‌امر خامنه‌ای را برسند

Share