مسعود رجوی-۲۲بهمن ۱۴۰۱: «اتوبوس مجانی» استبداد و وابستگی با سرنشینان ساواکی، آزادیخواهان و استقلال‌طلبان را به سلول‌ها و تپه‌های اوین می‌برد

February 13, 2023 EditorM 0
Share

«اتوبوس مجانی» استبداد و وابستگی با سرنشینان ساواکی آزادیخواهان و استقلال‌طلبان را به سلول‌ها و تپه‌های اوین می‌برد اتوبوس ضدمصدقی با پلاک ۲۸مرداد و رانندگی بچه شاه […]

Share

حضور شخصیتهای برجسته سیاسی و نمایندگان پارلمان و سنا در کنفرانسی در تورنتور کانادا به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

February 6, 2023 EditorM 0
Share

بعدازظهر روز شنبه ۱۵بهمن ۱۴۰۱ کنفرانسی در تورنتوی کانادا با حضور شخصیتهای برجسته سیاسی و نمایندگان پارلمان و سنای کانادا به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی تحت […]

Share

سخنرانی خانم مریم رجوی در کنفرانس جوامع ایرانی در کانادا – تورنتو به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

February 6, 2023 EditorM 0
Share

مریم رجوی: انقلاب دموکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود   دوستان گرامی مردم و مقاومت ایران، هموطنان عزیز! گردهمایی شما به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی جلوه‌یی از […]

Share

تورنتو : راهپیمایی ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق ایران پس از کنفرانس انقلاب دموکراتیک ایران قیامی برای آزادی و دمکراسی

February 6, 2023 EditorM 0
Share

ی روز شنبه چهارم فوریه برابر با پانزدهم بهمن ماه۱۴۰۱ ایرانیان آزاده و یاران شورشگر پس از کنفرانس انقلاب دموکراتیک ایران در شهر تورنتو با […]

Share