خانم مریم رجوی در کنفرانس پارلمان اروپا در آستانه روز جهانی حقوق‌بشر: قیام‌کنندگان در ایران به‌ میثاق جهانی حقوق‌بشر جان می‌بخشند

December 8, 2021 EditorM 0
Share

سخنان خانم مریم رجوی در کنفرانس پارلمان اروپا   نمایندگان محترم، خانم‌ها، آقایان، مایه خوشوقتی است که یک‌بار دیگر با شما نمایندگان مردم اروپا در […]

Share