کن بلکول خواستار حسابرسی از رژیم آخوندی به‌خاطر کشتار و آزادی فوری دستگیر ‌شدگان قیام مردم ایران شد

January 29, 2018 jhaleh16 0
Share

  کن بلکول سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌‌بشر سازمان ملل خواستار حسابرسی از رژیم آخوندی به‌خاطر کشتار و دستگیری قیام‌کنندگان و آزادی فوری دستگیر ‌شدگان قیام مردم ایران […]

Share