همبستگی یاران مقاومت و هواداران مجاهدین خلق درشهرهای اتاوا تورنتو و ونکور با مردم ایران و محکومیت اعدام جوانان مبارز

June 6, 2023 EditorM 0
Share

اتاوا – آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران ونکوور تورنتو – آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران […]

Share

تورنتو : راهپیمایی ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق ایران پس از کنفرانس انقلاب دموکراتیک ایران قیامی برای آزادی و دمکراسی

February 6, 2023 EditorM 0
Share

ی روز شنبه چهارم فوریه برابر با پانزدهم بهمن ماه۱۴۰۱ ایرانیان آزاده و یاران شورشگر پس از کنفرانس انقلاب دموکراتیک ایران در شهر تورنتو با […]

Share

تظاهرات اشراف نشانان در تورنتو و ونکوور درمحکومیت کشتارو اعدام زندانیان قیام وسومین سالگرد کشته شدن 176 مسافر هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران ارتجاع

January 10, 2023 EditorM 0
Share

روز شنبه هفتم ژانویه برابر با 17 دیماه 1401 ایرانیان آزاده و اشرف نشانان  طی تظاهراتهایی در شهرهای تورنتو و  ونکور در سالگرد جان باختن […]

Share